६ आना ३ पैसा २ दाम रहेको र साथै दक्षिण मोडाको चारकुना मिलेको चपली पासिकोट, बुढानिलकण्ठमा आकर्शक जग्गा बिक्रीमा। (२ टुक्रा बनाउना सकिने )

  • chapali pasikot,Budhanilkantha,Kathmandu

NPR 3,700,000 per Aana

  • Negotiable