5 aana 1 paisa square Land for Sale at Baniyatar Megacity Height

  • Baniyatar,Tokha,Kathmandu

NPR 3,400,000

  • Negotiable