मानभवन CDO कार्यालय नजिकै दक्षिणकाली चोकमा रहको ब्यबसायिक प्रयोजनको लागि अतिनै उपयोगी १४ आनामा बनेको ५ तल्ले घर बिक्रीमा l

  • Manbhawan,Dakashinkali chowk,Lalitpur

NPR 15,000,000

  • Negotiable