लाजिम्पाट, पानी पोखरीमा आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि उपयुक्त ३.५ आनामा बनेको ४ तल्ले घर भाडामा |

  • Paanipokhari,lazimpat,Kathmandu

NPR 15,000 Monthly per Aana

  • Negotiable