एकदमै चहल-पहल हुने बाग बजार एरियामा ६३८ वर्ग फीटमा बनेको उत्कृष्ट ठाउँ व्यवसायिक प्रयोगका लागि भाडामा।

  • Bag bazaar,Bag bazaar,Kathmandu

NPR 65,000 Monthly

  • Negotiable