चक्रपथ, रिङ्गरोडबाट २ मिनेट बाहिर QATAR VISA CENTER पछाडी १० आनामा बनेको २.५ तल्ले, ४ बेडरुम हल, किचेन भएको आकर्षक बंगलो भाडामा |

  • Akirti marga,chakrapath,Kathmandu

NPR 55,000 Monthly

  • Negotiable